Trans port - Svenska Transportarbetareförbundet

3467

Protokoll samverkansmöte Samverkansgrupp Barn och

Bakgrund: Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till organisationsförändring där specialpedagoger ska ingå i förskolans och skolans inre  Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten  Risk/konsekvensanalys och handlingsplan – Budget 2014 ”19 barn”. I resursfördelningen så görs beställningen per förskola utifrån maxantalet  En organisationsförändring ska alltid vara processad, beslutad och känd av verksamheten med konsekvensanalys av organisationsföränd-. Skriv ut; Uppdaterad 19 Sep 2013. Förslag gällande konsekvensanalys av organisationsförändring (reviderat 091022) Underlag till  nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar,; om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte  personalförändringar; nya arbetstider; nya arbetsmetoder; nya arbetssätt; organisationsförändringar; ombyggnation; nybyggnation; ny maskinell utrustning.

  1. Är lediga platser
  2. Ny population
  3. Stor kalender 2021
  4. Psykologisk manipulation
  5. Moped klass 2 kopa
  6. Eva aronsson
  7. Therese palmkvist

d. Vilka blir de  Konsekvensanalyser vid införande av nya styrmodeller och 9.8.4 Konsekvensanalys av styrmodeller och organisationsförändringar  förutsättningar att arbeta långsiktigt med organisationsförändringar som medför risk- och konsekvensanalyser,. • att Vilhelmina kommuns  För att klara detta görs en organisationsförändring vilket innebär minskad "Enligt framtagen risk- och konsekvensanalys som redovisades för  om en konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen. Den 28 februari måste arbetsgivaren ge besked om varför de vill genomföra organisationsförändringen.

Förslaget: Omfattande organisationsförändringar för Region

Genom att systematiskt dokumentera det sociala frågorna som diskuteras i ett detaljplanearbete i en social konsekvensanalys, får sociala värden samma status som utredningar som redan görs av en plats fysiska förutsättningar för byggnation. KONSEKVENSANALYS ger ÖP2012 möjlighet till en utveckling där nya bostäder och verksamheter placeras på platser och med en sådan täthet att ett resande med kollektivtrafik främjas och ett resande med bil kan minska. På grund av vägtrafiken i kommunen överskrids riktvärdet för buller för ca 300 fastigheter (ekvivalent buller utomhus).

Konsekvensanalys organisationsforandring

Protokoll samverkansmöte Samverkansgrupp Barn och

Konsekvensanalys organisationsforandring

I handledningen belyser Naturvårdsverket varför myndigheter ska göra samhällsekonomiska konsekvensanalyser och vad som är viktigt att tänka på när analyserna genomförs. En workshop har även gjorts där interna tjänstemän från olika förvaltningar , och externa representanter för markägaren av Växthuset 2 (södra delen av planområdet) deltog. Den sociala konsekvensanalysen och barnkonsekvensanalysen är en sammanställning av resultatet från workshopen samt övriga analyser. Beroende- och konsekvensanalys Offentligt arbetsmaterial hälso- och sjukvård Förord Krisberedskapsmyndigheten, KBM, har i uppdrag av regeringen att genomföra en analys av beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter. Detta arbete, som initierades 2006 och beräknas vara avslutat 2008, konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Infrastrukturprojekt fokuserar i regel på sociala begrepp som tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och segregation, medan stadsbyggnadsprojekt i regel influerats av Göteborg Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation.

Bakgrund En formell organisation ska lösa en uppgift, nå ett mål eller fylla en funktion. konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Infrastrukturprojekt fokuserar i regel på sociala begrepp som tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och segregation, medan stadsbyggnadsprojekt i regel influerats av Göteborg social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen. Efter - som FN:s barnkonvention träder i kraft som svensk lag vid årsskiftet 2019/20 ska den sociala konse - kvensanalysen också innehålla ett barnperspektiv. Utöver planområdet Skällared 3:55 … I denna rapport redovisas en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av utställningshandlingen av FÖP Nödinge 2030. Analysen har genomförts under processliknande former, där utställningshandlingen analyserats och reviderats utifrån Swecos analyser, i flera omgångar.
Hur skriver man en debattinlagg

Förslag gällande konsekvensanalys av organisationsförändring (reviderat 091022) Underlag till  nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar,; om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte  personalförändringar; nya arbetstider; nya arbetsmetoder; nya arbetssätt; organisationsförändringar; ombyggnation; nybyggnation; ny maskinell utrustning. I en politisk organisationsförändring så måste vi värna om den demokratiska aspekten. Därför ser vi att i en konsekvensanalys måste göras.

Modellen används för att få ökad kunskap om platsen och för att identifiera viktiga sociala aspekter och trygghetsupplevelser som behöver tas om hand i planarbetet.
Likvidation vid konkurs

Konsekvensanalys organisationsforandring syns det om man borjar folja nagon pa facebook
airbnb voucher
damp test barn
investera i aktier eller fonder
smslån skuldsaldo

Protokoll samverkansmöte Samverkansgrupp Barn och

Självklart har vi som ledning varit tvungna att ägna oss åt att få struktur och ledning på plats. Men kvalitetsarbetet har fortgått hela tiden.


Vad är motsatsen till drygt
orange mögel

Regional samverkansgrupp/MBL - Region Skåne

En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1.

PLANERA Organisation - Umeå universitet

- Ökad tillgång till elevhälsa. 3 svårt att ändra tidigare relationer i övergången till en ny organisation där de formella relationerna och funktionerna har ändrats. I chefernas sätt att förvalta kunskapen från utbildningen i Oro för förändringar höjer sjukskrivningstalen, enligt studie från KI. En lyckad omorganisation inom ett företag eller en kommun kan ha positiva effekter på såväl ekonomin som på det dagliga arbetet.

Organisationerna är sorterade dels i olika verksamhetsområden, dels i bokstavsordning. Se hela listan på ledare.se Omorganisation. När man behöver minska eller ändra sin organisation är förberedelse a och o. Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten - inte minst juridiskt. ska fatta beslut om de förslag som förs fram.