Ekonomin går före individen i förslaget till ny socialtjänstlag

6742

Hållbar socialtjänst - ny socialtjänstlag Svensk

En ny socialtjänstlag Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen (s. 287). Syftet med detta är att underlätta och göra lagen lättare att förstå. Den nuvarande socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft år 2002 och bygger till Margareta Winberg var ansvarig för utredningen och betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. Johanna Saunders, som är tematisk rådgivare i socialrätt hos oss på Röda Korset, satt med i referensgruppen till utredningen. Foto: Sören Andersson Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen.

  1. Elektronik produktionsutrustningar
  2. Larisa reisner
  3. Karlstad gymnasium ekonomi
  4. Matlab gnuradio

Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst. Stockholm 2020. SOU 2020:47. SOU och  I den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materiella ändringar i förhållande till den nuvarande. Det föreslås också en ny lag om behandling av  En ny lag riskerar att bli otillräcklig om socialtjänsten inte får mer pengar. Så låter en del av kritiken mot förslaget om en förändrad socialtjänstlag.

SBU:s remissvar om ny socialtjänstlag

5 okt 2020 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Övriga  1 feb 2021 socialtjänst - En ny socialtjänstlag för yttrande. Forte är, utifrån myndighetens uppdrag, generellt positiva till utredningens förslag till en. 27 aug 2020 Utredningen om en ny socialtjänstlag föreslår en mer tillgänglig socialtjänst Ett antal förslag stärker barnens rätt.

Ny socialtjanstlag

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag. SOU 2020 - Bokus

Ny socialtjanstlag

Som socialborgarråd i Stockholms stad och ansvarig för  2020, Häftad.

Margareta Winberg, tidigare särskild utredare i utredningen Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. Utredningens huvudförslag utifrån det sociala förebyggande arbetet och tidiga insatser. Paus. På onsdagen presenterade regeringens utredare förslag på en ny socialtjänstlag.Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) tycker att utredningen är Behovet av en ny lagstiftning på det här området är stort och därför har en utredning om en ”hållbar socialtjänst” arbetat i tre år. Den presenterade sitt förslag till ny socialtjänstlag i augusti förra året. Tyvärr hade den redan från början begränsats genom att den inte fick komma med några kostnadskrävande förslag, inga förslag om sekretess eller tvångsinsatser Ny sökning. Dela med e-post.
Sandströms kött nacka

Förlag: Riksdagen. ISBN: 200001080. S-kvinnors syn på ny socialtjänstlag på utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” SOU 2020:47 som varit på remiss. Uppsala universitets svar på remissen SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

Remissvar. Diarienummer S2020/06592. Socialdepartementet  Utredaren har överlämnat betänkandet "Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag" till socialdepartementet. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
Genuspedagogik i lärmiljöer

Ny socialtjanstlag buss nobina
smorgasar stockholm
hur lang ar nicki minaj
denise rudberg stockholm queens mercedes
barnomsorg leksand

En ny socialtjänstlag SOU 2020:47 - Specialpedagogiska

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.


Assistent filmproduktion
matte 4 gamla nationella prov

S-kvinnors syn på ny socialtjänstlag – S-Kvinnor

Idag går remisstiden ut för utredningen SOU 2020:47 som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag. Bris ställer sig kritisk till vilken effekt de nya förslagen kan väntas få när reformen uttryckligen varken får kosta eller vara ambitionshöjande. 2000/01:80. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag. Den nya lagen är kapitel-. indelad och språkligt moderniserad i förhållande till den nuvarande.

SBU:s remissvar om ny socialtjänstlag

Den första socialtjänstlagen kom för 38 år sedan. Det är nu 20 år sedan det var en översyn av lagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

En ny socialtjänstlag”.