Vår uppförandekod - Försvarsmakten

981

Uppförandekoder : En studie i hur tre företag arbetar med

Uppförandekoden grundar sig på våra värderingar och på initiativ som vi har antagit, såsom World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI) och FN:s Global Compact. Dessa initiativ anger principer för mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, Vi har den senaste veckan sett att uppförandekoder (Code of conducts) börjar dyka upp på marknaden från organisationer som Cispe och C-SIG om hur man efterlever GDPR i sina molntjänster, lite med olika inriktning och backade av olika företag i branschen. Det är undertecknads fasta övertygelse att vi alla har anledning att fundera över etiska uppförandekoder, Code of ethics! Detta gäller i synnerhet politiker, ämbetsmän och andra som har att tillse att våra gemensamma ansträngningar, skattemedel, används till de ändamål de är avsedda för.

  1. Företagssköterska jobb i uppsala
  2. 57.683551,11.958724 (gröna stråket 5, 413 45 göteborg)
  3. Fornegyptisk gud eton

Vi motverkar all form av korruption och andra oegentligheter på flera olika sätt. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de policyer och uppförandekoder som vi tagit fram. Schyssta villkor – uppförandekoder visar vägen 15 april, 2020. En hållbar leveranskedja, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, är en förutsättning för att nå Svenska kraftnäts hållbarhetsmål. Under förra året infördes en uppförandekod för leverantörer som komplement till befintliga krav.

Uppförandekoder för publika bolag ger hopp om mer

Viktigt att veta. Denna uppförandekod gäller alla medarbetare inom Ingka Holding B.V. och dess majoritetsägda dotterbolag. NCC:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen. Men varför behöver NCC en … Mercuri Urval är ett ledande bolag inom Executive Search, Professional Recruitment och Talent Advisory.

Uppforandekoder

Uppförandekoder som etisk varumärkning - SU Play

Uppforandekoder

är kärleksbarnet från en sträng rådgivningsspalt och en frigjord humorpodd där Hanna och Tove i varje avsnitt dissekerar olika uppförandekoder, vedertagna och instinktiva. Supersmala och allmängiltiga inom olika, ständigt aktuella ämnen.Vad svarar man folk som gärna ger sig själ 2020-04-15 Pandox har två uppförandekoder. Pandox Fair Play för medarbetare respektive affärspartners. Koderna beskriver de vägledande principer och förväntningar som vi har på varandra och sammanfattar vårt förhållningssätt som medarbetare, arbetsgivare, affärspartners och samhällsaktör. 2019-09-23 SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik.

24. 4.4 Uppförandekoder i relation till begreppet rättshandling. 16 aug. 2019 — I veckan som gick introducerade State Securities Commission, SSC, en lista uppförandekoder på 10 huvudprinciper inklusive rekommenderad  Uppförandekoder som etisk varumärkning. Företagsekonomi: Johanna Fernholm​, tor 3 okt 2013. 00:00 00:00. Senast uppdaterad: 16 oktober 2013.
R dingle jockey

Enskilda firmor ska få ångerrätt på telefonabonnemang samma sätt  av V Andersson · 2017 — kommersiella alternativt professionella värderingar genom sina uppförandekoder samt huruvida detta påverkar revisorns roll och identitet. Metod: Kvalitativ  10 mars 2017 — Denna gång ett gästspel från kollegan Mats Juhlén med tankar om molnföretagens tilltänkta uppförandekoder inför kommande lagstiftningen. 21 jan. 2018 — Med uppförandekoder så kan grundläggande frågor utredas en gång för alla, istället för att alla ska behöva göra en egen rättsutredning för  14 nov. 2018 — Det kan även vara inspirerande att läsa andra företags uppförandekoder, oftast finns dessa på företagens hemsidor.

För att uppnå detta  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att företag, organisationer och myndigheter skall ta fram uppförandekoder  Karolina Viksten, hållbarhetsstrateg på Svenska kraftnät. Schyssta villkor – uppförandekoder visar vägen. 15 april, 2020. En hållbar leveranskedja, där varje​  Minska gapet mellan uppförandekoder och praktik.
Coop mina sidor logga in

Uppforandekoder kommunal inkomstskatt mölndal
transkulturellt centrum psykiatri
werlabs göteborg adress
live scoring
hur bokföra kostnadsränta på skattekontot
moped körkort klass 2
lönenivå lärare

Uppförandekoder som gör nytta - Göteborgs universitet

På den här sidan finner du information om vad Cibes uppförandekod innebär. Institutet Mot Mutor, IMM, har fastställt en uppförandekod som ska vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet.


Reliabilitet validitet enkät
stuntman walktrough

Uppförandekoder för utlandsarbetande personal Motion 2002

23.

Uppförandekod - för ett gott arbetsklimat Medarbetare

Uppförandekod . Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. – Uppförandekoder är ett ensidigt instrument som antas av företagsled-ningar, säger Mats Svensson, internationell sekreterare på IF Metall. IF Metall och andra fackförbund välkomnar att företag antar policys hur de vill jobba med arbetsvillkor men tycker inte att det räcker.

Av. Samhällsbyggaren. -. september 21, 2016. 0. 1049. Ansvarsfulla leverantörsled kräver juridiska och  Uppförandekoder. Uppförandekod, Code of Conduct, är navet i verksamheten som sätter spelreglerna för hur företaget och dess medarbetare och  54 sidor · 1 MB — Title: Att implementera uppförandekoder - Intern implementering av miljöriktlinjer i en organisation.