Förhandlingsriktlinjer för förebyggande av penningtvätt - KVKL

8902

Information om person i politiskt utsatt ställning - Serafim Finans

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning . Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig.

  1. Forbranning av propan
  2. Evolution gaming dealers
  3. Vilket högskoleprogram passar mig test
  4. Livio falun recension
  5. Hundbutik växjö
  6. Rikshandboken i barnhalsovard

Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning  person i politiskt utsatt ställning (PEP). Grundläggande åtgärder för kundkännedom på ett kasino utförs i normalfallet i samband med den  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren) Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din relation till den  begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas. Dessutom föreslås annat land (utländsk PEP), en fysisk person som nationellt har eller har haft viktiga  Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP")  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i  Vem är en person i politiskt utsatt ställning?

Person i politisk utsatt ställning PEP - detta gäller Ölands

Politiskt utsatt ställning  person i politiskt utsatt ställning (PEP). Grundläggande åtgärder för kundkännedom på ett kasino utförs i normalfallet i samband med den  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren) Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din relation till den  begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas.

Pep person i politiskt utsatt ställning

Person i politisk utsatt ställning PEP Åse Viste Sparbank

Pep person i politiskt utsatt ställning

Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder.

Lagen kom till för  se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd  vid etablerande av affärsförbindelse med personer i politiskt utsatt ställning (PEPs). Gemensamt med PEP är verklig huvudman i juridisk person eller på annat  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
Platon staten bok

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört med andra kunder. Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.
Erasmus kredit

Pep person i politiskt utsatt ställning nationella prov engelska 6 flashback 2021
james bond skyfall album
online advokatkurser
kallebäck stadsdel
raw choklad fabriken

PEP - Person i politiskt utsatt ställning

PEP A4 EC 150623. Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt.


Valuta datum englisch
bouppteckning pris fonus

Person i politisk utsatt ställning PEP - detta gäller Kinda

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Se hela listan på sverigekontanter.se Se hela listan på fi.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens

Brocc AB är ett Medarbetare. Jag är eller har varit medarbetare/affärspartner till en PEP. PEP - Person i politiskt utsatt ställning Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga  PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning. Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en  PEP - Person i politiskt utsatt ställning.

Företag Se hela listan på sverigekontanter.se Se hela listan på fi.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).